ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಯಾದಗಿರ ವಿಭಾಗ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹ ಚಂದರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992450 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
2 ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹ ಚಂದರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆ.ಸ) ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760992468 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ (ನಿವಾಸಕ್ಕೆ) ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
3 ಪ್ರಶಾಂತ ಸುರಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992451 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
4 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್‌ ಹಿರೇಮಠ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992452 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
5 ಅಶೋಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992453 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
6 ಶ್ರೀಧರ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992454 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
7 ನಾನೇಗೌಡ (ಪಾ.ಪ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-3  7760992455 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
8 ಸಾಯಬಣ್ಣ ಎಂ ಎನ್ ಸಹಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992456 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
9 ಎಮ್.ಎ. ಬಾಖರ್‌ ಕಾನೂನು ಆಧೀಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1  7760992459 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
10 ಯುವರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992460 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
11 ಅರುಣೋದಯ ಜಿ ಕೋತ್ವಾಲ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7795662858 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
12 ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7795662912 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
13 ಪ್ರವೀಣ ಯರನಾಳ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992465 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
14 ಅಕ್ಬರ ಪಾಷಾ ಹೊಟಗಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760992464 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
15 ರವಿಶಂಕರ ಪತಂಗೆ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992463 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
16 ಸಂತೋಷ ಬಿ ದಶವಂತ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760992467 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
17 ಶಿವಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992449 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
18 ಪ್ರಕಾಶ ನವಲೇಕರ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀರಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992398 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
19 ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯ ಸಂಚಾಋ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984417 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
20   ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984418 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
21 ಬಾಬು ಕಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984419 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
22 ಆಂಜನೇಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7624984420 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
23 ಸಂಗಮೇಶ ದಳವಾಯಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984421 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
24 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984422 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
25   ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992458 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
26 ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984425 ಗುರುಮಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
27 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧೋತ್ರೆ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984426 ಗುರುಮಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
28 ರಘುಕುಮಾರ ಹೊನ್ನಿಯಾಳ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984427 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
29 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ(ಲೆ.ಪ ಮೇ ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7624984428 ಗುರುಮಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
30 ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984430 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
31 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984431 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
32 ಅಂಬರೀಶ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7624984432  ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
33 ಪವಿತ್ರಾ  ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ದರ್ಜೆ-3  6366953309 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
34 ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಚಾಲಕ,ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕರು ದರ್ಜೆ-3  6366423882 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾದಗಿರ    08473-252304   - 
2  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುರಮಿಠಕಲ್    08473-225025   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-02-2024 12:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080