ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಯಾದಗಿರ ವಿಭಾಗ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹ ಚಂದರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992450 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
2 ಪ್ರಶಾಂತ ಸುರಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992451 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
3 ರಮೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992452 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
4 ಸಮಿಯುದ್ದೀನ್ ಶಾಹೀನ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992453 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
5 ಶ್ರೀಧರ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992454 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
6 ಚೇತನ ಕುಮಾರ (ಪಾ.ಪ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-3  7760992455 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
7 ಸಾಯಬಣ್ಣ ಎಂ ಎನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992456 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
8 ಪವಿತ್ರಾ  ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ದರ್ಜೆ-3  7760992458 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
9 ಎಂ.ಎ. ಬಾಖರ್‌ ಕಾನೂನು ಆಧೀಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1  7760992459 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
10 ಪಂಪನಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992460 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
11 ಸಂಗ‍‍ಣ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಮತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-3  7760992461 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ  ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
12 ಅರುಣೋದಯ ಜಿ ಕೋತ್ವಾಲ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7795662858 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
13 ನಿಜಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7795662912 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
14 ಪ್ರವೀಣ ಯರನಾಳ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992465 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
15 ಸುಂದರ ಗೌಡ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992464 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
16 ರವಿಶಂಕರ ಪತಂಗೆ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992463 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
17 ಭೀಮನಿಂಗ್‌ ರಾಠೋಡ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992467 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
18 ಶಿವಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾಋ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992449 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
19 ಸುದರ್ಶನ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀರಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992398 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
20 ಬಡಿಗೇರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾಋ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984417 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
21   ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984418 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
22   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984419 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
23 ಆಂಜನೇಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984420 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
24 ಸಂಗಮೇಶ ದಳವಾಯಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984421 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
25 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984422 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
26 ಮಾನಯ್ಯ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992458 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
27 ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984425 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
28 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧೋತ್ರೆ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984426 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
29   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984427 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
30 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984428 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
31   ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7624984430 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
32   ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಿಗ ದರ್ಜೆ-3  7624984431 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
33   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7624984432  ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
34   ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-3  7795662850 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
35 ರಫು ತುಮಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 6366953309 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
36 ಸಹಾಯವಾಣಿ - ದರ್ಜೆ-3 6366423882 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾದಗಿರ    08473-252304   - 
2  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುರಮಿಠಕಲ್    08473-225025   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-03-2023 11:09 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080