ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಯಾದಗಿರ ವಿಭಾಗ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಎಂ. ಪಿ. ಶ್ರೀಹರಿಬಾಬು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
2 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೆಚ್. ವಿಭಾಗೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
3 ರಮೇಶ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
4 ಸಮಿಯುದ್ದೀನ್ ಶಾಹೀನ್  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
5 ಸಂಗಣ್ನ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
6 ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
7 ಪಂಪನಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
8 ನಿಜಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
9 ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
10 ಪ್ರವೀಣ ಯರನಾಳ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
11 ಸುಂದರ ಗೌಡ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
12 ಭದ್ರಪ್ಪ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
13 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೆಚ್. ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
14 ಸಾಯಬಣ್ಣ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
15 ಪವಿತ್ರಾ  ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
16 ಎಂ.ಎ. ಬಾಕರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ) ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
17 ರವಿಶಂಕರ ಪತಂಗೆ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
18 ಶಿವಶಂಕರ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
19 ಸುದಶ೵ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀರಕ್ಷ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
20 ರಘು ಕುಮಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
21 ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
22 ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
23     ದರ್ಜೆ-3 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
24 ಬಾಬು ಕಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
25 ಸಂಗಮೇಶ ದಳವಾಯಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
26 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಶಹಾಪೂರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
27 ಎಂ. ಎಚ್. ಬಡಿಗೇರ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
28 ಅಶೋಕ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
29 ಗೋವರ್ಧನ ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
30 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ  ದರ್ಜೆ-3 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
31 ರವಿಕುಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
32 ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
33 ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
34 ಆಂಜನೇಯ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ  ದರ್ಜೆ-3 ಸುರಪುರ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ
35 ಸಹಾಯವಾಣಿ - ದರ್ಜೆ-3 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾದಗಿರ    08473-252304   - 
2  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುರಮಿಠಕಲ್    08473-225025   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-06-2022 03:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080