ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಎಮ್‌ ಎ ಮುಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
2 ಎ.ಎಚ್.ಮದಭಾವಿ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
3 ಡಿ. ಎ. ಬಿರಾದಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
4 ಜೆ. ಬಿ. ಜೋಗನ್ನವರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
5 ನರಸಪ್ಪ ಅಡರಂಗಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
6 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
7 ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ್ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
8 ಮೇಘಾ ಕುಂಬಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
9 ಸುರೇಶ ನರಸಿಂಗ ಹಜೇರಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
10 ರೂಪಾ ದೇಸಾಯಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
11 ಜಯವಂತ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
12 ಜೆ.ಕೆ.ಹುಗ್ಗೇನ್ನವರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
13 ಮಹಾಂತೇಶ ಕರಾಳೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
14 ದಿಲಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಜಮಾದಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
15 ಎಂ. ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ ಹಿರಿಯ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-1 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
16 ಎ. ಬಿ. ಹೂಗಾರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-2 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
17 ಎ. ಎ. ಭೋವಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-3 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
18 ರಾಹುಲ್ ಹೊನಸೂರೆ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ಇಂಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
19 ಎಸ್. ಎಂ. ವಾಲೀಕಾರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆ-2 ಸಿಂದಗಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
20 ಬಿ.ಬಿ.ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆ-2 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
21 ಅಶೋಕ ಭೋವಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆ-2 ತಾಳಿಕೋಟೆ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
22 ಪಿ. ಕೆ. ಜಾಧವ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆ-2 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
23 ಶ್ರೀಶ್ರೈಲ್ ಕುಮ್ಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಅವತಾರ್) ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
24 ಎಂ.ಸಿ.ಹೊಟಕರ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
25 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
26 ಎ.ಎ.ಪಾನಪರೋಷ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
27 ಎ. ಓ. ವಡಿಯರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ  ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
28 ಎ. ಎ. ಮೋಮಿನ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ವಿ.ನಿ. ಆಸ) ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
29 ಎಸ್. ಪಿ. ಸಾಳುಂಕೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-2 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
30 ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಿರಜಕರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
31 ಎನ್. ಎಚ್. ತೇಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
32 ಐ.ಡಿ.ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
33 ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
34 ಡಿ.ವಾಯ್.ಡಂಬಳ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಕೇದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
35 ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಖೈನೂರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-1 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
36 ಮಂಜುನಾಥ ಸಜ್ಜನ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-1 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
37 ಎಸ್. ಎಸ್. ಸೋಮಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-1 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
38 ಬಿ. ಎಸ್. ನಾವಲಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-1 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
39 ಎಲ್. ಬಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-2 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
40 ಗೋಪಿಚಂದ ಲಮಾಣಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-2 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
41 ಎಸ್. ಎಚ್. ಜೊಂಬುರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-2 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
42 ಪರಸಪ್ಪ ಧನ್ಯಾಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-2 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
43 ಸದಾಶಿವ ಬಜಂತ್ರಿ ಸ.ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-3 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
44 ಎಸ್. ಎಸ್. ಪವಾರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-3 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
45 ಕೆ. ಎಸ್. ನಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-3 ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
46 ದಾನಕ್ಕ ಜೋಡಮೂಟಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಇಂಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
47 ಆರ್. ಸಿ. ಹಳ್ಳಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಇಂಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
48 ಎ. ಬಿ. ತರಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಇಂಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
49 ಎ. ಬಿ. ತರಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಇಂಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
50 ಎಸ್.ಆರ್.ರಾಠೋಡ್ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಸಿಂದಗಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
51 ಎನ್. ಎನ್. ಜಾಧವ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಸಿಂದಗಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
52 ರೂಪಾ ದೇಸಾಯಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
53 ಆನಂದ ಬಡಿಗೇರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  ದರ್ಜೆ-3 ಸಿಂದಗಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
54 ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಧವ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
55 ಎಚ್.ಬಿ.ನದಾಪ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
56 ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  ದರ್ಜೆ-3 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
57 ದಾವಲಮಲಿಕ ನದಾಪ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
58 ನಿಂಗನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ತಾಳಿಕೋಟೆ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
59 ಬಿ.ವಾಯ.ಹೊಟಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ತಾಳಿಕೋಟೆ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
60 ಬಿ. ಬಿ. ಚೋಕಾವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ತಾಳಿಕೋಟೆ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
61 ದಾವಲಮಲಿಕ ನದಾಪ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ತಾಳಿಕೋಟೆ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
62 ಎಸ್,ಬಿ.ಪತ್ತಾರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
63 ರಮೇಶ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
64 ಜೆ.ಜಿ.ಕಬಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
65 ಎ. ಜಿ. ಕೋತ್ವಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ
66 ಸಹಾಯವಾಣಿ - ದರ್ಜೆ-3 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   08352-271357   08352-271243 
2  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ   08352-272627   
3  ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ   08352-271951   
4  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ)   08352-251344   
5  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-1   08352-272263   
6  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ-2   08352-272111   
7  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಂಡಿ   08359-225083   
8  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿಂದಗಿ    08488-200784   
9  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ    08356-220187   
10  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಾಳಿಕೋಟ    08356-267437   

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-01-2023 10:32 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080