ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ     ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760992350 dcrcr50@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
2 ಹಸನ್ ಅಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992351 dme_rch@rediffmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
3   ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992352 rchdto@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
4 ರವಿಕುಮಾರ್ G¥À ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992356 dyclworch@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
5 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992357 alorch2358@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
6 ಎಮ್. ಎ. ಬಾಕರ್ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992358 aeerch2357@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
7 ಸತ್ಯನಾಥ ಪ್ರಭು ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992353  admraichur@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
8 ರಮೇಶ ಅಗಸರ  ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992354  securerch@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
9 ಕೆ. ಮಹಾಂತೇಶ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992359  asoraichur@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
10 ಹಸನ್ ಅಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992360 statrcr@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
11 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಕಳಸ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992364 dm.rch2@rediffmail.com ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-2 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
12 ಅಡೆಪ್ಪ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992365 dmlgsr65@gmail.com ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
13 ಶಂಕರ ನಾಯಕ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992368  dmddg@yahoo.com ದೇವದುರ್ಗ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
14 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7619351087 dmrch3@gmail.com ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-3 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
15 ಪ್ರಕಾಶ zÉÆqÀتÀĤ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992366 sndnekrtc@gmail.com ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
16 ಶಿವಶಂಕರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992361  dmmaski@gmail.com ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
17 ಯುವರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992355  aoaccnekrtcraichur@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
18 ರಾಮನಗೌಡ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760992367  managermnv@gmail.com ಮಾನವಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
19 ಎಸ್.ಎಮ್.ಫಾರೂಕ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760992371   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
20 ಮಹೇಂದ್ರ ರಾಜ ಉಬಳೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  9663457788   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
21 ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜೋಷಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-3  7625063223   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
22 ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7619306043   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
23 ಅಮರೇಶಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7619306044   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
24 ಪರಸಪ್ಪ ನಾಗೂರ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063162   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-3 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
25 ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063166   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-2 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
26 ಶಶಿದಾರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3 7625063167   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-2 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
27  ಭದ್ರತಾ ಶಾಖೆ     7625063162      
28 ನಾಗರಾಜ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 7625063171   ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
29 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುದರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063174   ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
30 ಹನುಮಂತರಾಯ  ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063178   ಮಾನವಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
31 ರಮೇಶ ಪಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ದರ್ಜೆ-3 7625063183   ದೇವದುರ್ಗ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
32  ಹನುಮಂತಾ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3  6366953308   ದೇವದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
33 ನಾಗರಾಜ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063186   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
34 ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3  7625063187   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
35 ಜಿಲಾನಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063189   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
36 ಬಸವರಾಜ ಕುದ್ರಿ ಸಿಬ್ಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7619306042   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
37 ರೆಹನ ಸುಲ್ತಾನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992369   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
38 ಮೊಹ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7625063175   ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
39 ಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992370   ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
40   ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662878   ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
41 ಬಸವರಾಜ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662872   ಸಿಂಧನೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
42 ಹನುಮಂತಾ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662873   ಮಾನವಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
43 ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662876   ಸಿರವಾರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
44

ಶಂಕರ ಗೌಡ

ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662877   ಮುದಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
45 ಹನುಮಂ‍ತಪ್ಪ/ರಾಜಾಸಾಬ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  9606448406   ಮಸ್ಕಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
46 ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ಕರಸಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3  7625063164   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-3 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
47 ರವಿ ಕೋರಿ ಕರಸಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3  7625063172   ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
48 ವೀರೇಶ ಕರಸಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3  7625063176   ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
49 ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕರಸಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3  7625063180   ಮಾನವಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
50 ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಕರಸಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3  7625063184   ದೇವದುರ್ಗ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
51 ಸೈಯದ್  ಕರಸಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3  7625063188   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
52 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಚಾಲಕ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕ        ದರ್ಜೆ-3  6366423883   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-10-2022 12:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080