ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ     ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಜೆ ಮೊಹ್ಮದ ಪ್ಯೆಜ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760992350 dcrcr50@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
2 ಹಸನ್ ಅಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992351 dme_rch@rediffmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
3 ಡಿ ಎ ಬಿರಾದಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992352 rchdto@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
4 ರವಿಕುಮಾರ್  ಉಪ ಮುಖ್ಯ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992356 dyclworch@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
5 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992357 alorch2358@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
6 ಎಮ್. ಎ. ಬಾಕರ್ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992358 aeerch2357@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
7 ರವಿಕುಮಾರ(ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992353  admraichur@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
8 ರಮೇಶ ಅಗಸರ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992354  securerch@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
9 ಕೆ. ಮಹಾಂತೇಶ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992359  asoraichur@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
10 ಹಸನ್ ಅಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-2 7760992360 statrcr@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
11 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಕಳಸ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992364 dm.rch2@rediffmail.com ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-2 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
12 ಆರ್‌ ವೈ ಹೊನಸೊರೆ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992365 dmlgsr65@gmail.com ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
13 ಸದಾಶಿವ ಶೀಲಂವತ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992368  dmddg@yahoo.com ದೇವದುರ್ಗ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
14 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7619351087 dmrch3@gmail.com ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-3 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
15 ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992366 sndnekrtc@gmail.com ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
16 ಆದಪ್ಪ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992361  dmmaski@gmail.com ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
17 ಯವರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992355  aoaccnekrtcraichur@gmail.com ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
18 ರಾಮನಗೌಡ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760992367  managermnv@gmail.com ಮಾನವಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
19 ಸಂಗಣ್ಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760992371   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
20 ನಾಗರಾಜ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  9663457788   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
21 ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜೋಷಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-3  7625063223   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
22 ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7619306043   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
23 ಅಮರೇಶಯ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7619306044   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
24 ಪರಸಪ್ಪ ನಾಗೂರ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063162   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-3 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
25 ಮರೆಪ್ಪ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063166   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-2 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
26 ಶಶಿಧರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3 7625063167   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-2 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
27 ಭದ್ರತಾ ಶಾಖೆ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063162      
28 ಗೋವರ್ಧನ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 7625063171   ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
29 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುದರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063174   ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
30 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063178   ಮಾನವಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
31 ರಮೇಶ ಪಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ದರ್ಜೆ-3 7625063183   ದೇವದುರ್ಗ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
32 ನಾಗರಾಜ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063186   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
33 ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3 7625063187   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
34 ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063189   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
35 ರಮಾಕಾಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-3 7619306042   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
36 ರೇಹಾನಾ ಸುಲ್ತಾನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ ದರ್ಜೆ-3 7760992369   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
37 ಎಮ ಡಿ ಮಲಿಕ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ದರ್ಜೆ-3 7625063175   ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
38 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ-3 7760992370   ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
39 ಹನುಮಂತಪ್/ರಾಜಾಸಾಬ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ-3 9606448406   ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
40 ಎಂ ಎ ಅಜೀಮ್ ಭದ್ರತಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3 7625063164   ಸಿಂಧನೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
41 ರವಿಕೋರಿ ಭದ್ರತಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3 7625063172   ಮಾನವಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
42 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಭದ್ರತಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3 7795662876   ಸಿರವಾರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
43

ಜವೀಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್

ಭದ್ರತಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3 7625063180   ಮುದಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
44 ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಭದ್ರತಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3 7625063184   ಮಸ್ಕಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
45 ಸೈಯದ್‌ ಅಹ್ಮದ್ ಭದ್ರತಾ ಹವಲ್ದಾರ್ ದರ್ಜೆ-3 7625063188   ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ-3 ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
46

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಂ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿ

ಚಾಲಕ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕ  ದರ್ಜೆ-3 6366423883   ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
47 ಹನುಮಂತ

ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು 

ದರ್ಜೆ-3 6366953308   ಸಿಂಧನೂರ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
48 ಹನುಮಂತ ಚಲಕ -11 ದರ್ಜೆ-3 6366423883   ಮಾನವಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
49 ಬಸವರಾಜ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು  ದರ್ಜೆ-3 7795662873   ದೇವದುರ್ಗ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
50 ಶಂಕರಗೌಡ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು  ದರ್ಜೆ-3 7795662877   ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
51 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು     ದರ್ಜೆ-3 7795662878   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ
52 ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು   ದರ್ಜೆ-3 7795662876      
53 ಶೀಲಪ್ಪ ಸ ಸಂ ನಿ ದರ್ಜೆ-3 7760992363      
54 ಪವನಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 7625063177      

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-02-2023 04:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080