ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಲಬುರ್ಗಿ 2 ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಿ ಗಂಗಾಧರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
2 ಶೇಖ ಹುಸೇನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
3 ರವೀಂದ್ರ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
4 ವೆಂಕಟೇಶ ಜನಾದ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
5 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗುರ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
6 ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂ ಗೌತಮ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
7 ಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ (ಹೆ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
8 ಸತೀಶಚಂದ್ರ ಕುಂದನ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
9 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಫರತಾಬಾದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಹೆ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
10 ಎಮ್.ಡಿ. ಸುಂಕದ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
11 - ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
12 ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ) ದರ್ಜೆ-2 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
13 ಅಶೋಕ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
14 ರವೀಂದ್ರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
15 ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
16 ಗೌಡಪ್ಪ ಬಗಲಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
17 ಯೋಗಿನಾಥ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
18 ಬಸವರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
19 ಅಕ್ಬರ ಹೊಟಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
20 ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಹಾಯಕ (ವಿನಿ-ಆಸ) ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
21 ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
22 ಶ್ರೀಮಂತ ಉಕ್ಕಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಧಿಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
23 ಹಣಮಂತರಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
24 ಬೊಂಮಗೌಂಡ ಮೇತ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
25 ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
26 ಈಶ್ವರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
27 ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
28 ಅನೀಲಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
29 ಶರಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
30 ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾರುಪತ್ತೇಗಾರ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
31 ಸುಧೀರ ಸಹಾಯಕ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ) ದರ್ಜೆ-3 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
32 ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ ದರ್ಜೆ-3 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
33 ಕೃಷ್ಣಾ ಪವಾರ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
34 ಎಸ್.ಎಸ್.ಖಾದ್ರಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
35 ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
36 ಅಭೀದ ಹುಸೇನ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
37 ಸಚೀನ ಜೋಗೂರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
38 ವಿಠಲ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
39 ನಾಗರಾಜ ಮಠ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
40 ಮಂಜುನಾಥ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
41 ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ - ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
42 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರಣೆ - ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
43 ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ-ಕಂ-ಕೇಬನಿ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   08472-262933   - 
2  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   08472-235933   - 
3  ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ   08472-272933   - 
4  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ   08472-239044   - 
5  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2    08472-250304   - 
6  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3   08472-250269   - 
7  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಳಂದ    08477-202677   - 
8  ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ   08472-237888   - 
9  ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲಬುರಗಿ   08472-221933   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-06-2022 12:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080