ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಲಬುರ್ಗಿ 2 ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಿ ಗಂಗಾಧರ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760992014 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
2 ಶೇಖ ಹುಸೇನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 9663848899 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
3 ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760984086 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
4 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗುರ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760111655 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
5 ವೆಂಕಟೇಶ ಜನಾದ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760566991 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
6 ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂ ಗೌತಮ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760998750 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
7 ಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ್ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 9686552864 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
8 ಸೌಮ್ಯ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 9686552864 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
9 ಶಂಕರಪ್ಪ ವ್ಹಿ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಹೆ) ದರ್ಜೆ-2 9663176677 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
10 ಎಮ್.ಡಿ. ಸುಂಕದ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-2 7349102266 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
11 ಶೇಖ ಹುಸೇನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 6366374976 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ  
12  ಪ್ರಿತಿ ಕಾಳ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760993920 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
13 ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಯನವರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760992114 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
14 ರವೀಂದ್ರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760992115 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
15 ಕೃಷ್ಣಾ ಪವಾರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992116 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
16 ಯಶವಂತ ಯಾತನೊರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992118 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
17 ಯೋಗಿನಾಥ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760992121 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
18 ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ  ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 9686976451 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
19 ಸತೀಶಚಂದ್ರ ಕುಂದನ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7795662913 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
20 ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 9663099881 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
21 ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಹಾಯಕ (ವಿನಿ-ಆಸ) ದರ್ಜೆ-3 7760992122  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
22 ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625062991 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
23 ಎಸ್.ಎಸ್.ಖಾದ್ರಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 7625062992 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
  ಶ್ರೀಮಂತ ಉಕ್ಕಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063106 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
24 ಹಣಮಂತರಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 7625062993 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
25 ಬೊಂಮಗೌಂಡ ಮೇತ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 7625062994 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
26 ಆನಂದ ರಾಠೋಡ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625062995 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
27 ಈಶ್ವರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 7625062996 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
28 ಸುಧೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 7625062997 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
29 ಅನೀಲಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 7625062998 ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
30 ಶರಣಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063100 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
31 ರಾಜಶೇಖರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಶಾಖೆ) ದರ್ಜೆ-3 7625063103 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
32 ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ ದರ್ಜೆ-3 7625063104 ಆಳಂದ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
33 ಎಸ್ ಎಸ್‌ ಕೋಡಗನೂರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063105 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
34 ಶ್ರೀಮಂತ ಉಕ್ಕಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063106 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
35 ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063107 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
36 ವಿಜಯಾನಂದ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಿಗ ದರ್ಜೆ-3 7625063108 ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
37 ಸಚೀನ ಜೋಗೂರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7625063109 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
38 ವಿಠಲ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 7625063110 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
39 ನಾಗರಾಜ ಮಠ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 7625063112 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
40 ಮಂಜುನಾಥ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 7625063113 ಅಫಜಲಪುರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
41 ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ,ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರಣೆ ದರ್ಜೆ-3  7760992124 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರಣೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2
42 ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ತಕರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ-ಕಂ-ಕೇಬನಿ ದರ್ಜೆ-3  6366423880 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   08472-262933   - 
2  ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ   08472-272933   - 
3  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ   08472-239044   - 
4  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-2    08472-250304   - 
5  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕ-3   08472-250269   - 
6  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಳಂದ ಘಟಕ   08477-200202  - 
7 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೇವರ್ಗಿ ಘಟಕ  08472-200121  - 
8  ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲಬುರಗಿ   08472-221933   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-01-2023 10:56 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080