ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ನಾರಾಯಣ ಬಿ, ಗೌಡಗೇರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
2 ಎಸ್.ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
3 ಕೆ. ಬಸವರಾಜ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
4 ಜಗನ್ನಾಥ.ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
5 ಎಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
6 ಶಿವಣ್ಣ ವಿ.ಎಸ್. ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
7 ಎಸ್. ಚಿತ್ತವಾಡಿಗೆಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
8 ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿಗೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
9 ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
10 ಸತೀಶ ಮಂಗಣವರ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
11 ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
12 ಕೆ. ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
13 ರವಿಶಂಕರ ಎಲ್.ಆರ್. ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
14 ಸುಶೀಲಾ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
15 ನಾಗೇಶ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
16 ಎಸ್. ಚಿತ್ತವಾಡಿಗೆಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಹೆ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
17 ರೇಖಾ ನಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ  (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
18 ಸಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
19 ವಿನಾಯಕಸ್ವಾಮಿ ಸಾಲಿಮಠ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
20 ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಹೆ)  ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
21 ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್.ಆರ್. ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
22 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರರು ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
23 ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
24 ಉಮಾದೇವಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
25 ಜಗದೀಶ ಟಿ. ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
26 ರಾಬೋಟ೵ ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರರು ದರ್ಜೆ-3 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
27 ನಿಶ್ಛಿತ ಪಟೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
28 ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
29 ಗುರುಬಸಮ್ಮಾ ವಾಯ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
30 ಎಂ. ಎಸ್. ಜಗದೀಶ ನಾಯ್ಕ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರರು ದರ್ಜೆ-3 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
31 ಯಶೋದ ಎಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-3 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
32 ಟಿ. ಚಿನ್ನಪುರಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-3 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
33 ಹಣುಮಂತಪ್ಪಾ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
34 ಮಂಜುನಾಥ ವಿ.ಎಚ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
35 ಸಂತೋಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
36 ಸೇವ ನಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-2 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
37 ಮಹೇಶ ಬಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
38 ಚನ್ನಕೇರಿ ಎಸ್.ಎಚ್. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ದರ್ಜೆ-3 ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
39 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ  ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   08394-226141   - 
2  ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   08394-226144   - 
3  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   08394-226140   - 
4  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ   08394-228866   - 
5  ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ   08394-228808   - 
6  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ   08394-226143   - 
7  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಡೂರು    08395-260434   - 
8  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೊಸಪೇಟೆ    08394-228466   - 
9  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ    08391-220229   - 
10  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ    08399-240236   - 
11  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ    08397-239322   - 
12  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊಸಪೇಟೆ    08394-228804   - 
13  ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ   08394-228802   - 
14  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ್ಲಗಿ   08391-221077   - 
15  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಟ್ಟೂರ   08391-226279   - 
16  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಡಗಲಿ   08399-240236   - 
17  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ   08397-239111   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-06-2022 04:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080