ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ವಿ ಎಸ್‌ ಜಗದೀಶ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760992300 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
2 ದಾಸರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992301 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
3 ಆರ್‌ ಎಲ್ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992302 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
4 ಜಗನ್ನಾಥ ಜೋಗಣ್ಣನವರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992313 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
5 ಕೆ ದೇವರಾಜ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992303 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
6 ಚಿದಾನಂದ ಸಾಳೇರ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992305 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
7 ಕೆ ಎಂ ಶಿವಕುಮಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992306 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
8 ಬಿ ಆರ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992307 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
9 ತಂಬ್ರಳ್ಳಿ‌ ಲಿಂಗರಾಜು  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992308 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
10  ಎನ್‌ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕಿರಿಯಕ ಸಹಾಯಕ,ಕಾನೂನು ಶಾಖೇ ದರ್ಜೆ-3  7760992310  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ  ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
11 ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760992310 ಹೊಸಪೇಟೆ ಫಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
12 ಕೆ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760992311 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
13 ಸಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760992312 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
14 ಎಂ ಮಂಜುಮ್ಮ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 7760990472 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
15 ವೈ ಗುರುಬಸಮ್ಮ  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760318899  ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
16 ಕೆ ಸುಶೀಲಾ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ಼್ಕರು ವಿ.ಕಛೇರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992314 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
17 ಮಹೇಂದ್ರ ರಾಜ ಉಬಾಳೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2  7760992315 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
18 ಎ ಹೆಚ್‌ ಎಮ ಸೌಮ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-2  7760992316 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
19 ಮಂಜುನಾಥ ಚಿದ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760992317 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
20 ಜಿ ರವಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2  7760992318 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
21 ಟಿ ಜಗದೀಶ್‌  ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ದರ್ಜೆ-2  7625063141 ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
22 ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ,ಹೂಸಪೇಟೆ ಫಟಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063142 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
23 ಬಿ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ  ನಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಪ್ರ),ಹೂಸಪೇಟೆ ಫಟಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063144 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
24 ಉಮಾದೇವಿ‌ ಕೆ ಟಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-3  7625063145 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
25 ಎಂ ಟಿ ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಆಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063146 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
26 ವೈ ಎಂ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್‌ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರರು ದರ್ಜೆ-3  7625063147 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
27 ಎನ್‌ ಹಚ್‌ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-2  7625063148 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
28 ಜಿ ಮಾರುತಿ  ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-2  7625063149 ಕೂಡ್ಲಗಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
29 ಬಿ ಮಹೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063150 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
30 ಎಂ. ಎಸ್ಜಗದೀಶ ನಾಯ್ಕ‌  ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರರು ದರ್ಜೆ-3  7625063151 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
31 ಶಿವರುದ್ರಗೌಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-3  7625063152 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
32 ಟಿ.ಚಿನ್ನಪುರಪ್ಪ   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದರ್ಜೆ-3  7625063153 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
33 ವೈ ಗುರುಬಸಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063154 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
34 ವಿ ಹಚ್  ಮಂಜುನಾಥ  ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7625063155 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
35 ಯಶೋದ  ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063156 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
36 ಸಿ ಸೇವಾನಾಯ್ಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-2  7625063157 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
37 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮಾದರ್‌  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3  7022030181 ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
38 ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ ಸಂಚಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ದರ್ಜೆ-3  7760038204 ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
39 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ  ದರ್ಜೆ-3  6366423886 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
40 ಹೆಚ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್  ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಅಧೀಕ್ಷಕ  ದರ್ಜೆ-3  7760996308 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
41 ಮನೋಜ್‌ ಜೋಶಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) (ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಣಿ) ದರ್ಜೆ-3  6364479994 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
42 ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿಗೆರಿ  ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-3  7760334884 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
43 ಗಿರೀಶ್‌ ನೆಲ್ಕುದ್ರಿ  ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7760996310 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ
44 ಸಂತೋಷ ಕಾಳಪ್ಪ ಕಳಸ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760996309 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   08394-226141   - 
2  ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   08394-226144   - 
3  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   08394-226140   - 
4  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ   08394-228866   - 
5  ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ   08394-228808   - 
6  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ   08394-226143   - 
7  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಡೂರು    08395-260434   - 
8  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೊಸಪೇಟೆ    08394-228466   - 
9  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ    08391-220229   - 
10  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ    08399-240236   - 
11  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ    08397-239322   - 
12  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊಸಪೇಟೆ    08394-228804   - 
13  ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆ   08394-228802   - 
14  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ್ಲಗಿ   08391-221077   - 
15  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಟ್ಟೂರ   08391-226279   - 
16  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಡಗಲಿ   08399-240236   - 
17  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ   08397-239111   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-09-2023 11:46 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080