ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು -   ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
2 ಎಮ್. ರಾಚಪ್ಪ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆಎಎಸ್ (ಆ.ಶ್ರೇ) 7899930137 ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
3 ಅಶ್ರಫ್ ಕೆ. ಎಂ. ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760996162 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
4 ವಿ. ಎಚ್. ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760992000 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
5 ಬಸವರಾಜ ಸಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಸ. ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760992005 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
6 ಕೆ. ವ್ಹಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760686172 ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
7 ಆರ್. ವಿ. ಪುರಾಣಿಕ  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.)   ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
8 ಸಂತೋಷ ಗೋಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (17/1) ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760995538 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
9 ಸಂತೋಷ ಗೋಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760992001 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
10 ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7349101808 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
11  ಸಿ.ಇ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992065  ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
12 ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಿ.ಎಸ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.)  7760992006 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
13 ಸುಧನ್ವ ಕುಕನೂರ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ) ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  6366374979 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
14 ವಿ. ಎಚ್. ಸಂತೋಷಕುಮಾರ (ಪ್ರ) ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.)  7795984177 ಮಂಡಳಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
15 ಆನಂದ ಬಂದ್ರಕಳ್ಳಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992026 ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
16 ಎಂ. ಅನ್ವರ್ ಜಾವಿದ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7899930161 ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
17 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಗಲ್ಮಡಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992049 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
18 ಮಹ್ಮದ ಫಯಾಜ್.ಜೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992024 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
19 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ.ಎ. ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7795895832 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
20 ಮಹಿಪಾಲ ಎಸ್. ಬೇಗಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  9108002629 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
21 ಶಿವಪ್ಪ ಜೆ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992046 ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
22 ಸತೀಶ ಮಂಗನವರ ಸಹಾಯಕ  ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)   ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
23 ಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿ ತೇಲ್ಕೂರ ಸಹಾಯಕ  ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992029 ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
24 ಮಾನಸಿಂಗ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3   ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
25 ಆರ್. ವಿ. ಪುರಾಣಿಕ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992010 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
26 ಮಂಜುನಾಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992009 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
27 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್. ಪತ್ತಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992018 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
28 ರಾಜಶೇಖರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992064 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
39 ಬೈಲಪ್ಪ ಬಿರಾದರ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992023 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
30 ಶಾರದಾದೇವಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760994475 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
31 ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆ-2  7795662969 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
32 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಫರುತಾಬಾದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7795895833 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
33 ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿ.ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992007 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
34 ಸಿ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
35 ಶಿಲ್ಪಾ ಬುರ್ಲಿ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2  7760993438 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
36 ಶಶಿಕಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992277 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
37 ಮೈತ್ರೇಯಿ ಸಹಾಯಕ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  9606068475 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
38 ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992047 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
39 ಉದಯಕುಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತತರು(ವಿ) ದರ್ಜೆ-2  6366953307 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
40 ಶ್ರೀಧರ ಉಗ್ರಾಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2  7625063224 ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
41 ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  9108000707 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
42 ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಿ. ಕ್ಷತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಶಿಸ್ತು) ದರ್ಜೆ-3  8197830277 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
43 ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಸಿಬ್ಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992291 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
44 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಳಪತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  9731352177 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
45  ರವಿಚಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3   ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
46 ಶರದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  9606068317 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
47 ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ. ಗಣಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992016 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
48 ವೆಂಕಟೇಶ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಗಣಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  9606448428 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
49 ಸುಮಿತ್ರಾ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063221 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
50 ಅಣ್ಣೆಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662902 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
51 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662904 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
52 ಅನಿತಾ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662905 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
53 ಸಂಗಪ್ಪ ಚಟ್ಟರ್ ಪಾರುಪತ್ತೇಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7760996691 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
54 ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  ದರ್ಜೆ-3  7349445392 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
55 ನಂದಾ  ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮಗಾರಿ) ದರ್ಜೆ-3    ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
56 ಸುಮಂಗಲಾ  ಕಿರಿಯ  ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ದರ್ಜೆ-3    ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
57 ಎರಟೆಲ್ ಸಹಯವಾಣಿ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ-3    ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
58 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಫಾಲ್ಕಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದರ್ಜೆ-3  7760992030 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
59 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹುಂಡೇಕರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ-ಡಾ-ಎ-ಆ (ಅವತಾರ್) ದರ್ಜೆ-3  8197829608 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
60 ರವೀಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ (ವಾಣಿಜ್ಯ) ದರ್ಜೆ-3  8197829609 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
61 ನೇಮಕಾತಿ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ-3  6366374977 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
62 ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ವಿ. ಗಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆ-3  7795662855 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
63 ಮೊಹ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ ಚಾಲಕ (ವ್ಯ. ನಿ. ರವರ ಚಾಲಕ) ದರ್ಜೆ-3  7760992063 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
64 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಚಾಲಕ (ವ್ಯ. ನಿ. ರವರ ಚಾಲಕ) ದರ್ಜೆ-3  9663805599 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
65 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಚಾಲಕ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಚಾಲಕ)  ದರ್ಜೆ-3  7760992042 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
66 ಚಿಕ್ಕೆಗೌಡರ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ  ದರ್ಜೆ-3  7760992041 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
67 ಎಂ. ಸತ್ಯವತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ-1  7619264096 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
68 ಶ್ವೇತಾ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ-1  7619264097 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
69 ಮೇಹರಾ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ-1  7619264098 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
70 ಪ್ರಭುರಾವ್ ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕ ದರ್ಜೆ-3  7760990036 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
71 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ-3  6366423878 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
72 ಬೆಳ್ಳಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ-ಡಾ-ಎ-ಆ  ದರ್ಜೆ-3  6366953310 ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    08472-259179   
2  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು    08472-224192   08472-262759 
3  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರ ನಿವಾಸ     08472-226266   - 
4  ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು    08472-260333   - 
5  ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು    08472-279708   - 
6  ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ    08472-260240   - 
7  ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ    08472-260242   - 
8  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ    08472-262206   - 
9  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು    08472-255695   - 
10  ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಸ.,    -   08472-260243 
11  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ    08472-275123   - 
12  ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ    08472-260241   - 
13  ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ    08472-260502   - 
14  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    08472-262760   - 
15  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ    08472-227687 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-09-2022 11:24 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080