ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು -   ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
2 ಎಮ್. ರಾಚಪ್ಪ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆಎಎಸ್ (ಆ.ಶ್ರೇ) 7899930137 ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
3 ಸಂತೋಷ ಗೋಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760992001 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
4 ಅಶ್ರಫ್ ಕೆ. ಎಂ. ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760996162 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
5 ವಿ. ಎಚ್. ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760992000 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
6 ಬಸವರಾಜ ಸಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಸ. ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760992005 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
7 ಕೆ. ವ್ಹಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7760686172 ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
8 ಆರ್. ವಿ. ಪುರಾಣಿಕ  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.)   ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
9 ಎಂ. ಅನ್ವರ್ ಜಾವಿದ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7899930161 ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
10 ಸಂತೋಷ ಗೋಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (17/1) ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760995538 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
11 ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.) 7349101808 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
12 ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಿ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992065  ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
13 ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಿ.ಎಸ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-1 (ಆ.ಶ್ರೇ.)  7760992006 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
14 ಸುಧನ್ವ ಕುಕನೂರ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ) ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  6366374979 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
15 ಆನಂದ ಬಂದ್ರಕಳ್ಳಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992026 ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
16 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಗಲ್ಮಡಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992049 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
17 ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಲೇಕರ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7760992024 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
18 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ.ಎ. ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ)  7795895832 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
19 ಮಹಿಪಾಲ ಎಸ್. ಬೇಗಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  9108002629 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
20 ಶಿವಪ್ಪ ಜೆ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992046 ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
21 ಸತೀಶ ಮಂಗನವರ ಸಹಾಯಕ  ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)   ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
22 ಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿ ತೇಲ್ಕೂರ ಸಹಾಯಕ  ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992029 ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
23 ಆರ್. ವಿ. ಪುರಾಣಿಕ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992010 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
24 ಮಂಜುನಾಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992009 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
25 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್. ಪತ್ತಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992018 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
26 ರಾಜಶೇಖರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992064 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
27 ಬೈಲಪ್ಪ ಬಿರಾದರ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760992023 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
28 ಶಾರದಾದೇವಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ)  7760994475 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
29 ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆ-2  7795662969 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
30 ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಫರುತಾಬಾದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7795895833 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
31 ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿ.ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992007 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
32 ಸಿ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2   ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
33 ಶಶಿಕಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆ-2  7760992277 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
34 ಮೈತ್ರೇಯಿ ಸಹಾಯಕ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  9606068475 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
35 ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992047 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
36 ಉದಯಕುಮಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತತರು(ವಿ) ದರ್ಜೆ-2  6366953307 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
37 ಶಿಲ್ಪಾ ಬುರ್ಲಿ (ಪ್ರ) ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760993438 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
38 ಮಹ್ಮದ ಮಿರಾಜ ಇಸ್ಲಾಮ ಉಗ್ರಾಣ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2  7625063224 ಉಗ್ರಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
39 ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  9108000707 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
40 ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಿ. ಕ್ಷತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಶಿಸ್ತು) ದರ್ಜೆ-3  8197830277 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
41 ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಸಿಬ್ಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992291 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
42 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಳಪತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  9731352177 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
43 ರವಿಚಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3   ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
44 ಶರದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  9606068317 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
45 ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ. ಗಣಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7760992016 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
46 ವೆಂಕಟೇಶ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಗಣಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  9606448428 ಗಣಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
47 ಸುಮಿತ್ರಾ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063221 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
48 ಅಣ್ಣೆಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662902 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
49 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662904 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
50 ಅನಿತಾ ಲೆಕ್ಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3  7795662905 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
51 ಸಂಗಪ್ಪ ಚಟ್ಟರ್ ಪಾರುಪತ್ತೇಗಾರ ದರ್ಜೆ-3  7760996691 ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
52 ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  ದರ್ಜೆ-3  7349445392 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
53 ನಂದಾ  ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮಗಾರಿ) ದರ್ಜೆ-3    ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
54 ಸುಮಂಗಲಾ  ಕಿರಿಯ  ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ದರ್ಜೆ-3    ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
55 ಮಾನಸಿಂಗ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಮೇಲ್ವಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3   ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
56 ಎರಟೆಲ್ ಸಹಯವಾಣಿ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ-3    ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
57 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಫಾಲ್ಕಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದರ್ಜೆ-3  7760992030 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
58 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹುಂಡೇಕರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ-ಡಾ-ಎ-ಆ (ಅವತಾರ್) ದರ್ಜೆ-3  8197829608 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
59 ರವೀಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ (ವಾಣಿಜ್ಯ) ದರ್ಜೆ-3  8197829609 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
60 ನೇಮಕಾತಿ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ದರ್ಜೆ-3  6366374977 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
61 ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ವಿ. ಗಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆ-3  7795662855 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
62 ಮೊಹ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ ಚಾಲಕ (ವ್ಯ. ನಿ. ರವರ ಚಾಲಕ) ದರ್ಜೆ-3  7760992063 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
63 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಚಾಲಕ (ವ್ಯ. ನಿ. ರವರ ಚಾಲಕ) ದರ್ಜೆ-3  9663805599 ವ್ಯ.ನಿ. ರವರ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
64 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು ದರ್ಜೆ-3  6366423878 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
65 ಬೆಳ್ಳಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ-ಡಾ-ಎ-ಆ  ದರ್ಜೆ-3  6366953310 ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    08472-259179 
2  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು    08472-224192 
3  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರ ನಿವಾಸ     08472-226266 
4  ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ    08472-260240 
5  ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ    08472-262206 
6  ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು    08472-255695 
7  ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ    08472-260502 
8  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆ    08472-227687 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-12-2022 11:46 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080