ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೀದರ ವಿಭಾಗ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ನಾರಾಯಣ ಬಿ, ಗೌಡಗೇರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
2 ಪ್ರಶಾಂತ ಸುರಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
3 ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಧವ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
4 ಎಂ.ಡಿ. ಸುಂಕದ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಹೆ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
5 ಜಗನ್ನಾಥ ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
6 ಗೋವಿಂದ ಮಕಾಲೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
7 ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
8 ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಸರಸಂಬಿ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
9 ರಾಜಶೇಖರ ತಳಘಟಕರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಬೀದರ ಘಟಕ-2 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
10 ನರಸಪ್ಪ.ಎ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ(ಹೆ) ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
11 ಧೂಳಪ್ಪಾ ಮುಡಬಿಕರ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
12 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೋಳರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
13 ರಾಜಶೇಖರ ಗಜಕೋಶ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (17/1) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
14 ವಿಠಲರಾವ್ ಕದಮ್ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಬೀದರ ಘಟಕ-1 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
15 ಶ್ರೀಮಂತ ಘಂಟೆ (ಪ್ರ) ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಹುಮನಾಬಾದ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
16 ಸೈಯದ್ ನಜಾಮುಲ್ ಆರ್ಫಿನ್ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
17 ಭದ್ರಪ್ಪ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ಭಾಲ್ಕಿ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
18 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಔರಾದ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
19 ಮಹೆಬೂಬ್ ಪಟೇಲ್ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ                ದರ್ಜೆ-3 ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
20 ಲಕ್ಷ್ಮನ ಸುಂಬಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
21 ಸುರೇಖಾ ಸಿಬ್ಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬೀದರ ಘಟಕ-1 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
22 ಆಕಾಶ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಬೀದರ ಘಟಕ-1 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
23 ಮಜೋಶ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ                ದರ್ಜೆ-3 ಬೀದರ ಘಟಕ-2 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
24 ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಬೀದರ ಘಟಕ-2 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
25 ಜೀವನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬೀದರ ಘಟಕ-2 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
26 ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಬೀದರ ಘಟಕ-2 ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
27 ಹನಮಂತ ಚಲುವಾದಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ                ದರ್ಜೆ-3 ಹುಮನಾಬಾದ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
28 ವಿಠಲರಾವ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಹುಮನಾಬಾದ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
29 ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಹುಮನಾಬಾದ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
30 ವಿನೋದ ಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಹುಮನಾಬಾದ ಘಟಕ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ
31 ಬಾಗವಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ-ಕಂ-ಕೇಬನಿ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ ವಿಭಾಗ

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   08482-227121   08482-225506 
2  ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   08482-232073   - 
3  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   08482-225922   - 
4  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ   08482-227121   - 
5  ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ    08482-232139   08482-232139 
6  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ   08482-223028   - 
7  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೀದರ ಘಟಕ-1   08482-228275   - 
8  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೀದರ ಘಟಕ-2   08482-225010   - 
9  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುಮನಾಬಾದ    08483-270054   - 
10  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ   08481-250136   - 
11  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಭಾಲ್ಕಿ    08484-262578   - 
12  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಔರಾದ    08485-212666   - 
13  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೈದ್ರಾಬಾದ   040-24656430   - 
14  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೀದರ    08482-228508   - 
15  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮನ್ನಾ-ಎ-ಖೆಳ್ಳಿ   08483-276830   - 
16  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಮನಾಬಾದ    08483-270034   - 
17  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಚಿಟಗುಪ್ಪ    08483-277123   - 
18  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ    08481-250131   - 
19  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಭಾಲ್ಕಿ    08484-262280   - 
20 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಔರಾದ  08485-295202

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-05-2023 11:53 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080