ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್.ಟಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಇನಾಯತ್ ಬಾಗ್‌ಬಾನ್‌ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) 7760992150     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
2 ಪಿ ಹಚ್‌ ಹರ್ತಿ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992151     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
3 ಬಿ ಚಾಮರಾಜ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾಲನಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) 7760992152     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
4 ಸಿದ್ದರಾಜು ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992153    08392-266112 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
5 ವೆಂಕಟೇಶ ಸ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ  ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 7760992157     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
6 ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ ಸಹಾಯಕ, ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ ದರ್ಜೆ-2 7760992158     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
7 ಮಂಜುನಾಥ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992160   08392-294561 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
8 ಹೇಮಲತ ಕೆ ಸ.ಸಂ.ವ್ಯ ದರ್ಜೆ-3 7760992161     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
9 ಸುಜಾತ ಬಡಿಗೇರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 7760992162 08392-267626   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
10 ಪಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2  7760992163 08392-267167 08392-294031 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
11 ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2  7760992164   08392-294641 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
12 ತಿರುಮಲೇಶ್‌ ಕೆ ಎಂ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2  7760992165  08396-221466   ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
13 ಬಿ ಗಂಗಾಧರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2  7624955761 08392-267616  08392-294701 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
14 ಶಂಕರ್‌ ಬಿ ಕೆ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  7760992309     ಸಂಡೂರು ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
15 ಆರ್‌ ಹರಿಕ್ರೃಷ್ಣ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2  9606483671   08392-263779 ಕುರಗೋಡ ಘಟಕ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
16 ಪಂಪನಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 7760992155   08392-268627 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
17   ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 7760992169     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
18 ಮಹಬೂಬ್‌ ವಾಷ್‌ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 7760981928     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
19 ಶಾರದಾ ಅಂಬಲಿ ಸ.ಭ.ಮ.ಜಾ.ಅ. (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 7760982338     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
20 ಕಾವೇರಿ ಎಸ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರ (ವಿ) ದರ್ಜೆ-3 7760991794     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
21 ಬಿ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7760992156     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
22 ಭಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಗ್ರಾಣ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3  7760992159 08392-267328   ವಿಭಾಗೀಯ ಉಗ್ರಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
23 ಸದಾನಂದ  ಸ ಸಂ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  9731350645     ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
24 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063211     ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
25 ಲಲಿತ ಸ.ಕಾ.ಅ ದರ್ಜೆ-3  7625063212     ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
26 ವಿ ಎನ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3  7625063213     ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-2  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
27 ವಿ ಸಿ ಠಾಕೂರ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 7625063214      ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
28 ಪರಸಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ  ದರ್ಜೆ-3 7625063215     ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
29 ಜಮ್ಮೀರ್‌ ಉನ್ನೀಸ ಪಾರಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3 7625063216     ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-3  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
30 ಬಿ ಮಲೇಶಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ-ಸಿ.ಘ  ದರ್ಜೆ-3 7625063218     ಸಿರಗುಪ್ಪಾ ಘಟಕ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
31 ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಪಾತುಪತ್ತೆಗಾರ-ಸಿ.ಘ  ದರ್ಜೆ-3 7625063219     ಸಿರಗುಪ್ಪಾ ಘಟಕ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
32 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ  ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ  ದರ್ಜೆ-3 7625063158     ಸಂಡೂರು ಘಟಕ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
33 ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್  ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3 7625063159     ಸಂಡೂರು ಘಟಕ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
34 ಸುನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ ಎಸ್

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ

 ದರ್ಜೆ-3 7625063161     ಸಂಡೂರು ಘಟಕ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
35 ನಾಣ್ಯಪ್ಪ  ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ  ದರ್ಜೆ-3  7625063160     ಸಂಡೂರು ಘಟಕ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
36 ವಿ ಈರಸ್ವಾಮಿ ಸ.ಸಂ.ವ್ಯ ಕೇ.ಬ.ನಿ  ದರ್ಜೆ-3  7760992167     ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
37 ವೆಂಕಟೇಶ  ಸಹಾಯ ವಾಣಿ, ಕೇ.ಬ.ನಿ  ದರ್ಜೆ-3  6366423885     ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
38 ಹೊನ್ನೂರುವಲಿ (ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪಾಯಿಂಟ್)‌  ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಕೇ.ಬ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ (ಸಿರುಗುಪ್ಪ-ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌)  ದರ್ಜೆ-3  7760973328   08392-294580 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
39 ರಾಜಶೇಖರ್(ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಮಾಯಿಂಟ್) ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಕೇ.ಬ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ (ಅಂಕಣ-ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌-ಹೊಸಪೇಟಿ-ಬೆಂಗಳೂರು)  ದರ್ಜೆ-3  7760973329     ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
40

ಪುರುಷೋತ್ತಮ(ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಮಾಯಿಂಟ್)

 ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ  ದರ್ಜೆ-3  7625063217   08392-200231 ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-02-2024 12:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080