ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದರ್ಜೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ/ಯುನಿಟ್
1 ಇನಾಯತ್ ಬಾಗಬಾನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಹಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
2 ಟಿ.ಎಂ. ಅಯಾಜ್ ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ-1 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
3 ಕೆ.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 (ಕಿ) ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
4 ದೇವರಾಜ.ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
5 ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಶಂಭು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
6 ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಹೆ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
7 - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಆಬಿಯಂತರರು(ಹೆ)  ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
8 ವಿ.ಎಸ್. ಶಿವಣ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
9 ಮಂಜುನಾಥ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
10 ಎಚ್. ಉಮಾಪತಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
11 ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್.ಪಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
12 ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
13 ಕೆ.ಹೇಮಲತಾ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
14 ಕೆ.ಎಂ. ತಿರುಮಲೇಶ್  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
15 ಬಿ. ಗಂಗಾಧರ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಕುರಗೋಡ ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
16 - ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
17 ಟಿ.ಸೋವiನಾಥ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
18 ಸುಜಾತ ಕೆ.ಬಡಿಗೇರ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧೀಕ್ಷಕರು (ಪ್ರ)  ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
19 ಟಿ. ಲಿಂಗರಾಜು ಸ.ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-2 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
20 ಕೆ. ಮಹೆಬೂಬ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಹೆ)  ದರ್ಜೆ-3 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
21 ಶ್ಯಾಮನಾಯ್ಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
22 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
23 ಫರೀದಾ ಬಾನು ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
24   ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-2 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
25 ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
26 ಸ್ಯಾಮ್‍ಸನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ  ದರ್ಜೆ-3 ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
27 ಪರಸಪ್ಪ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-3 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
28 ಬಿ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ  ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಸಿರಗುಪ್ಪ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
29 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
30 ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ರಾಯಲ್ ವೃತ್ತ) ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
31 ಮೋನಪ್ಪ  ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) ದರ್ಜೆ-3 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
32 ಸಹಾಯವಾಣಿ - ದರ್ಜೆ-3 ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
33 ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ದರ್ಜೆ-2 ಸಂಡೂರು ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
34 ಜಗದೀಶ ಟಿ. ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-3 ಸಂಡೂರು ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
35 ರಾಜಶೇಖರ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ದರ್ಜೆ-3 ಸಂಡೂರು ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
36 ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಡಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಸಂಡೂರು ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ
37 ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-3 ಸಂಡೂರು ಘಟಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1  ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   08392-267626   - 
2  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   08392-267397   - 
3  ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ   08392-266112   08392-267060 
4  ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ    08392-268627   - 
5  ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ   08392-267328   - 
6  ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ   08392-267953   - 
7  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1   08392-268368   - 
8  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-1   08392-267167   - 
9  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟಕ-2   08392-267952   - 
10  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ    08396-221466   - 
11  ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ    08396-220270   - 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-06-2022 04:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080