ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

 

ವಿಭಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತರಹ   ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-1 ಚಿತ್ತಾಪೂರ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08472 275279 
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08474-236141
ಸೇಡಂ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08472 273180 
ಕಾಳಗಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08441 276266 
ಶಹಾಬಾದ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08474 227664
ಯುನಿವರ್ ಸಿಟಿ ಕಲಬುರಗಿ   ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08474 204666
ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಲಬುರಗಿ   ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ   ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ. ಕಲಬುರಗಿ   ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ಸುಲೆಪೇಟ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
- ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಮಳಖೇಡ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಮುಧೋಳ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಕೊಂಚಾವರಂ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಕೋಡ್ಲಾ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಶಹಾಬಜಾರ್ ನಾಕಾ  ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08472-221933/ 9686976451
ಪಿಪಿಪಿ ಬ.ನಿ.  ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7625063112
 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ-2 ಕಲಬುರಗಿ  ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಅಪಜಲ್‍ಪುರ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   7625063107
 ಆಳಂದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಜೇವರ್ಗಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಚೌಡಾಪುರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಕಡಗಂಚಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಣಗಾಪುರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ಯಡ್ರಾಮಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ನರೋನಾ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಇಜೇರಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08482-228508
 ನಿಂಬರಗಾ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08483-276830 
ಬೀದರ  ಬೀದರ   ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08483-270034
ಮನ್ನಾ-ಎ-ಖೆಳ್ಳಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08483-277123
ಹುಮನಾಬಾದ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08481-250131
ಚಿಟಗುಪ್ಪ    ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08484-262280
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08481-250131
ಭಾಲ್ಕಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08482-228508
ಔರಾದ್  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೀದರ್   ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಮುಧೋಳ(ಬಿ)  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಹುಲಸೂರ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಹುಡಗಿ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಕಮಲನಗರ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಸಂತಪೂರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಠಾಣಾಕುಸನೂರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಚಿಂತಕಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಮುಡಬಿ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08482-228508/ 7760992370
 ಬಗದಲ್  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760973301
ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ರಾಯಚೂರ  ರಾಯಚೂರು  ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  9606448402
ಸಿಂಧನೂರು   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    9606448403
ಮಾನವಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    9606448401
ದೇವದುರ್ಗ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಲಿಂಗಸೂರ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    9606448407
ಅರಕೇರಾ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    9606448405
ಮುದಗಲ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  9606448406
 ಸಿರವಾರ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಮಸ್ಕಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಗಬ್ಬೂರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಕವಿತಾಳ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಹಟ್ಟಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08394-228804
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08391-221077
ಹೊಸಪೇಟೆ  ಹೊಸಪೇಟೆ   ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08391-226279
ಕೂಡ್ಲಗಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08399-240236
ಕೊಟ್ಟೂರ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08397-239111
ಹಡಗಲಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
ಸಂಡೂರು ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಹೊಳಲು ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಇಟಗಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಮೈಲಾರ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಮೊರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಬೇನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಸೋಗಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ನೆಲಕುದ್ರಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಖಾನಾ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಉಜ್ಜನಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ತೆಲಗಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಕಂಪ್ಲಿ    
ಚಿಗಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   8539230477
ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಕೊಪ್ಪಳ  ಕೊಪ್ಪಳ   ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08534-220033
ಕುಷ್ಟಗಿ    ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08533-231136
ಯಲಬುರ್ಗಾ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08533-230344
 ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಗಂಗಾವತಿ   ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಗಂಗಾವತಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ       
ಹನುಮಸಾಗರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ತಾವರಗೇರಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಕನಕಗಿರಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಅಳವಂಡಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಕುಕನೂರು   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಕಾರಟಗಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ನವಮಂಗಳೂರು  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ತಳಕಲ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಹನುಮನಾಳ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಬಿಸರಳ್ಳಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಮುನಿರಾಬಾದ್  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಸಿದ್ದಾಪುರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರ   ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಇರಕಲಗಡಾ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಹೊಸಲಿಂಗಾಪುರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಗುನ್ನಾಳ   ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ತಾಳಕೇರಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಕವಲೂರು  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಹಿಟ್ನಾಳ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     08473-252435
 ಕಿನ್ನಾಳ     ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಯಾದಗಿರ  ಯಾದಗಿರ   ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಗುರಮಿಠಕಲ್    ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಶಹಾಪುರ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಸುರಪುರ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಶಹಾಪುರ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಯಾದಗಿರ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ    ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಸೈದಾಪುರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಹತ್ತಿಗುಡೂರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಹುಣಸಗಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ನಾರಾಯಣಪುರ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ಮಲ್ಲಾ ಬಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
 ವಡಗೇರಾ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಮುಧೋಳ(ಎ)    ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ಕೆಂಭಾವಿ    ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   7760973329/ 7760973328
 ಸಗರ    ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  9380101299
ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಸಿರಗುಪ್ಪಾ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ       
ಕುರುಗೋಡ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಕುಡಿತಿನ್ನಿ ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      08352-251344/ 7760992258/ 9606908864
ಮೋಕಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08488-222055
ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  08359-225013
 ಸಿಂದಗಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಇಂಡಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    08356-266257
 ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      
ಬಬಲೇಶ್ವರ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ತಿಕ್ಕೋಟಾ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಆಲಮೇಲ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ಝಳಕಿ   ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   08356-266257
 ಚಡಚಣ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ತಾಳಿಕೋಟೆ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಕೋಲ್ಹಾರ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
 ನಲವತ್ತವಾಡ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಕಲಕೇರಿ  ಹೋಬಳಿ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     
 ಕೋರವಾರ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ಶಿವಣಗಿ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ಮನಗೂಳಿ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ    
 ನಿಡಗುಂದಿ   ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   
ವಿಜಯಪುರ ಸಾಟೆಲೈಟ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-04-2022 11:21 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080